Training

Jaap Ozinga is naast coach ook trainer in diverse organisaties.

Voor de Baak heeft hij meer dan 10 jaar trainingen georganiseerd en uitgevoerd op het gebied van leiderschap, ondernemerschap en management. Met name in een aantal grote, open programma's, zoals De Nieuwe Manager (nu: 'The Leap") en Baak Senior Executive Program.

Verder levert hij een bijdrage aan programma's als:

  • Baak Leadership Program;
  • Investeren in Meesterschap;
  • Professional als Coach;
  • en diverse Incompany programma's het gebied van 'Personal Inquiry'.

Kernvraag in veel van deze programma's is: 'Why should anyone be led by you?'

Voor het Europees Instituut is Jaap Ozinga bezig een programma te ontwikkelen op het gebied van 'Interne Coaching'.

Een andere belangrijke werkvorm is die van intervisie.
Begeleiden van teams, management teams, directs en besturen gericht op verbetering en versterking.